Systémy klíčů

klicea03.jpg

Systém identifikace klíče

1-Určete, jaký počet zaměstnanců chcete v tomto systému mít. Vezměte v úvahu eventuální růst vašeho podniku.

Každý zaměstnanec by měl mít výhradně vlastní jedinečný kód (klíč).


2-Vyberte jeden z následujících bezpečnostních klíčových systémů:

  • Systém různých uzávěrů (KD)
  • Systém stejných uzávěrů (KA)
  • Systém hlavního klíče (MK)
  • Systém generálního klíče (KAMK)


3-Určete, kolik zaměstnanců bude na dobu odstávky potřebovat více než jeden bezpečnostní zámek.

Tito zaměstnanci by měli dostat zámky typu KA (systém stejných uzávěrů). Tak budou potřebovat pouze jediný klíč k otevření
všech svých bezpečnostních zámků. Jinak by museli správný klíč hledat ve svazku klíčů.

 

Registrace klíčů

Podle normy OSHA (Evropská agentura pro bezpečnost a ochrany zdraví při práci)
jeden zaměstnanec – jeden zámek – jeden klíč” je důležité, aby nedocházelo k bezdůvodnému kopírování klíčů.
S rostoucím počtem zámků je totiž sledování klíčů komplikovanější. Společnost Master Lock je odborníkem na sledování změn bezpečnostních klíčů a je schopná vést kompletní evidenci nových klíčů vyrobených pro vaše zámky.
Vyžádejte si tuto mimořádnou službu při vaší objednávce. Obdržíte jedinečné identifikační číslo spotřebitele. U každé příští objednávky se ujistěte, že jste k ní toto identifikační číslo přiložili, aby mohly být zhotovené všechny dodatečné zámky a bylo zaručeno, že se ve vašem bezpečnostním systému neobjeví žádné kopie klíčů.


Tokoz

www.tokoz.cz home | produkty | Safety Series | ke stažení | reference | kontakty