Co je to Lockout/Tagout?

Lockout/Tagout slouží nejen pro případy oprav, seřízení strojů, jejich servis, údržbu či inspekci, ale i pro samotné zabezpečení strojů a zařízení proti neočekávanému spuštění.

Jedná se o systém, kdy každý z pracovníků má svůj klíč a zámek, kterým při zmíněné aktivitě uzamkne a označí kryty, které blokují proud energie či zdroj nebezpečí tak, aby se daný přístroj neuvedl do chodu nebo neuvolňoval energii. Začne-li pak v průběhu jeho činnosti na tomto zařízení svoji práci někdo jiný, je informován, že na zařízení již někdo pracuje. Zároveň toto zařízení může svým zámkem uzamknout a označit jej tak pro svoji bezpečnou práci. První zmíněný pak nezávisle na něm může zařízení opustit a to zůstává stále uzamčeno a označeno proti nežádoucímu a nebezpečnému spuštění.

 

Master Lock nabízí velké množství kombinací klíčů (1.000.000 kombinací).

 

Označení a uzamčení zařízení během opravy a údržby

Každý zdroj energie je potencionální nebezpečí. Může to být: imga03.jpg

Všimněte si:

imga07.jpgDo jednoho zařízení mohou proudit různé typy zdrojů energie:
elektrika (1), plyn (4) nebo tlak (2).
I když je zařízení odpojeno pomocí Lockout/Tagout, jakýkoliv zdroj energie může být potenciálním nebezpečím při provádění údržby. To je důvod, proč je velmi důležité dodržovat návod na Lockout/Tagout a bezpečnostní postupy.

 

Lockout/Tagout: řešení

imga09.jpgLockout/Tagout je systém, který zajišťuje bezpečnost vašich zaměstnanců při opravě či údržbě zařízení. K efektivnímu odpojení všech zdrojů energie doporučujeme použít bezpečnostní visací zámky v kombinaci se systémem Lockout/Tagout.

 

Co používat?

Jestliže několik zaměstnanců pracuje souběžně na jednom stroji, použijte uzamykatelnou petlici. Je třeba zajistit, aby každá osoba mohla na tuto petlici umístit vlastní bezpečnostní zámek.

 

 

Z čeho se skládá systém Lockout/Tagout?

1 Bezpečnostní zámky
2 Uzamykatelné petlice
3 Štítky
4 Kryty ventilů a zajištění jističů

 

 


Tokoz

www.tokoz.cz home | produkty | Safety Series | ke stažení | reference | kontakty